1 ตุลาคม 2023
เศรษฐกิจ

เตรียม 22 มาตรการเชิงรุก ดันราคาผลไม้ปี 2566

เปิดเกมรุกรับปีทองผลไม้ไทย กรมการค้าภายใน เตรียม 22 มาตรการบริหารจัดการเข้ม

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมเตรียมเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 66 ในส่วนที่รับผิดชอบ หลังจากที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 66 แบบเชิงรุก รวม 22 มาตรการ ซึ่งมีมาตรการที่กรมรับผิดชอบเกินครึ่ง และขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมดำเนินการไว้หมดแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อผลไม้ออกสู่ตลาด รองรับผลผลิตที่คาดว่าปีนี้ จะออกสู่ตลาดมากถึง 6.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% จากปี 65 โดยแผนดังกล่าวมีเป้าหมายรองรับผลผลิตล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 700,000 ตัน

“มั่นใจว่า ปีนี้ยังคงเป็นอีกปีทองของผลไม้ไทย จากปี 65 ที่การส่งออกผลไม้สร้างรายได้เข้าประเทศหลายแสนล้านบาท ส่วนปัญหาภัยแล้ง ที่อาจกระทบต่อผลผลิตสินค้าเกษตรนั้นเชื่อว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือได้แน่นอน”

เศรษฐกิจ

สำหรับมาตรการที่กรม จะนำมาใช้ในการดำเนินการ คือ “อมก๋อย โมเดล” ซึ่งประสบความสำเร็จในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยการเชื่อมโยงให้ผู้ซื้อ ทั้งผู้ประกอบการ ห้าง ผู้ผลิต มาพบกับเกษตรกร และตกลงซื้อขาย มีเป้าหมายที่ 100,000 ตัน แบ่งเป็น กระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต 90,000 ตัน โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือเกษตรกรกิโลกรัม (กก.) ละ 3 บาท และสนับสนุนให้รถเร่ รถโมบาย ไปรับซื้อผลไม้และนำออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรงในช่วงที่ผลไม้ออกมาก 30,000 ตัน นอกจากนี้จะประสานงานกับห้าง ร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันต่างๆ เปิดพื้นที่ระบายผลไม้ 100,000 ตัน และจัดรณรงค์บริโภคผลไม้ไทย งาน Fruit Festival ในแหล่งท่องเที่ยว และสนับสนุนการโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องบิน ฟรี 20 กก. ปริมาณรวม 42,000 ตัน

ขณะเดียวกัน จะช่วยสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้ พร้อมค่าจัดส่งผลไม้ที่ขายตรงจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ไปยังผู้บริโภค ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวม 300,000 กล่องเท่ากับปี 65 และช่วยอบรมให้ความรู้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในเรื่องการค้าออนไลน์ เพื่อขายตรงให้ผู้บริโภค รวมถึงหลักสูตรการส่งออกเบื้องต้น ตั้งเป้าอย่างน้อย 2,500 ราย

แนะนำข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติม : มะกันซื้อคาร์บอนเครดิตชาวนา จ.สุพรรณขายไร่ละ 500 บาท