1 ตุลาคม 2023
สังคม

‘รฎาวัญ’ วิเคราะห์ 5 สาเหตุคลั่งยาเสพติดฆ่าเด็ก ประจานสังคมไร้หลักยึด เสนอ 9 แนวทางแก้ไข พร้อมฝาก’ประยุทธ์’ทบทวนกัญชาเสรีต้องมีการควบคุมและใช้ที่ถูกต้อง

7ต.ค. 2565 – นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวว่า ในฐานะนักการเมืองที่ทำหน้าที่ป้องกันและแก้ไข ปัญหาสังคมตลอดมากนานกว่า 30 ปี รู้สึกเสียใจมากกับโศกนาฏกรรม38ศพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นข่าวช็อกคนทั้งโลก เราเคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ในต่างประเทศเสรีนิยมบ่อยครั้ง ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกชาติพันธุ์ดำเนินชีวิตอยู่อย่างสงบสุขตลอดมา แต่ก็ควรนำ เหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้มาถอดบทเรียนเพื่อค้นหาต้นเหตุที่แท้จริง และวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องที่สุด เพื่อสร้างเกราะคุ้มกันภัยให้ทุกคนในสังคม

นางรฎาวัญ กล่าวอีกว่า การที่อดีตข้าราชการตำรวจผู้ก่อเหตุร้ายคนนี้ คาดว่าน่าจะมีสาเหตุเกิดจาก

1.เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด

2.ถูกไล่ออกจากราชการ

3.ขาดรายได้

4.เกิดความอับอาย

5.เสพยาทำให้ประสาทหลอน ขาดสติ

สังคม

สำหรับแนวทางแก้ไขมีดังนี้ 1. นำหลักธรรมและคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกอบรมแนวทางการดำเนินชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 2. นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาบรรจุในหลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับ 3. ให้บทบาทบ้าน-วัด-โรงเรียนหรือ”บวร”มีส่วนร่วมในการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างจริงจัง 4. ถ้ามีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการใดกระทำผิดก็ควรจะให้ความเป็นธรรมโดยให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะลงโทษอย่างรุนแรงด้วยการไล่ออกทันที ซึ่งเปรียบเสมือนการประหารชีวิตทางราชการ

5.รัฐต้องสร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความ สำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา อย่างน้อยปีละครั้ง 6.รัฐต้องสนับสนุน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในครอบครัว และในชุมชนให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเมตตากรุณาความเกื้อกูลแบ่งปัน เพื่อ ให้สังคมไทยเป็น”สังคมอุดมธรรม” 7.รัฐต้องปรับปรุงมาตรการ แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างจริงจัง 8. รัฐต้องมีมาตรการควบคุม การมีการใช้ อาวุธปืนอย่างจริงจัง 9. รัฐต้องปรับปรุงและกำหนดมาตรการลดความรุนแรง ในครอบครัวและความรุนแรง ทุกด้าน ในสังคม ให้ได้ผลอย่างจริงจัง

“ดิฉันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง38คน จากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ และขอฝากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ทบทวนมาตรการตาม พรบ.กัญชาเสรีด้วย เนื่องจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศปลดล็อกกัญชา กัญชง กระท่อมออกจากพีชเสพติด ให้ปลูก ได้เสรี แต่ไม่มีมาตรการควบคุม แนะนำให้ความรู้ประชาชน ในการเสพ การใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ตลอดจนอันตรายที่จะได้รับหากใช้ และเสพอย่างไม่ถูกต้อง” นางรฎาวัญ กล่าว